AVÍS LEGAL, CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és Fontgas Electric, SL (endavant Fontgas Electric), amb domicili a aquests efectes en C/Roses, 17, 1º1ª, 08028 Barcelona, amb número de C.I.F.: B64721533 inscrita en el Tomo 40.079, Folio 119, Hoja B359.131 del Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: info@fontgaselectric.com del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús del portal de Fontgas Electric atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les esmenades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.fontgaselectric.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (endavant, “els continguts”) a Internet pertinents a Fontgas Electric o als seus llicenciants als qui l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot arribar a proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Fontgas Electric, creadora del lloc web, ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i al ordre públic; (ii) difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o temptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fontgas Electric, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmenats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Fontgas Electric es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o infància, en ordre o seguretat pública o que, a seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fontgas Electric no serà responsable de les opinions publicades per els usuaris a través dels fòrums, xats, o qualsevol altra eina de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Fontgas Electric compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@fontgaselectric.com, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça, la direcció del responsable, la possibilita de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades de tercers en el seu cas.

Tanmateix, Fontgas Electric informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. FINALITATS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals de l'usuari recollides per Fontgas Electric a través de la seva plataforma web tenen com a única i exclusiva finalitat atendre peticions d'ajuda i informació, ja sigui via telefònica o correu electrònic.

En el cas de no estar d’acord amb aquesta política de privacitat i no facilitar les dades sol·licitades, no serà possible gestionar la teva petició d'informació o ajuda..

6. DURADA D'EMMAGATZEMATGE DADES PERSONALS

Les dades personals de l'usuari recollides per Fontgas Electric a través de la seva plataforma web romandran en el fitxer de dades d'atenció al client de Fontgas Electric per un període màxim de 6 mesos, amb els fins únics i exclusius expressats en el punt 5.

7. LEGITIMACIÓ (DADES PERSONALS)

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

El consentiment de l'usuari en relació amb les finalitats indicades a l'apartat 5.
L'interès legítim del responsable del tractament per a les finalitats indicades a l'apartat 5. L'interès legítim consisteix a (i) possibilitar el contacte entre l'usuari i la botiga, (ii) poder donar resposta a les consultes relatives al servei i (iii) protegir els usuaris de Fontgas Electric d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis, respectivament.
El compliment d'obligacions legals aplicables a Fontgas Electric per a la finalitat indicada en l'apartat 5.

8. DESTINATARIS (DADES PERSONALS)

A què destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

Les teves dades personals es comunicaran a l'equip d'atenció al client de Fontgas Electric per possibilitar el contacte i poder donar-te atenció telefònica o via email.

Les teves dades personals podran ser cedides a aquells proveïdors que presten serveis a Fontgas Electric, com ara serveis d'allotjament de contingut, d'enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. S'han subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Fontgas Electric.

Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

9. DRETS DE L'USUARI (DADES PERSONALS)

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Fontgas Electric, S.L. estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Fontgas Electric deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats en l'apartat 4, a través dels enllaços habilitats que trobaràs en els correus electrònics i comunicacions de Fontgas Electric. Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Fontgas Electric, Rambla del Brasil, 28, 08028 Barcelona. Dirigit a Atenció a l'Usuari i indicant al sobre "Protecció de Dades". Recorda facilitar la major informació possible sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fontgas Electric per sí o com cessionaria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i indusrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i dissent, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necssaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fontgas Electric o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, parraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides les reproducions, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic sense l’autorització de Fontgas Electric. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de Fontgas Electric. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador, o en qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privat.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que fos instal·lat en les pàgines de Fontgas Electric.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fontgas Electric no es fa responsable, en cap cas, dels danys o prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissio de virus o programes maliciosos o lesvis en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

12. MODIFICACIONS

Fontgas Electric es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el portal.

13. ENLLAÇOS

En el cas de que en www.fontgaselectric.com es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs web d’Internet, Fontgas Electric no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs web i continguts. En cap cas Fontgas Electric assumirà responsabilitat alguna per els continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

14. DRET D'EXCLUSIÓ

Fontgas Electric es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquests usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

15. GENERALITATS

Fontgas Electric perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

16. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Fontgas Electric podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins degudament publicades, siguin modificades per altres.

17. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre Fontgas Electric i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sometrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

T'has quedat amb dubtes? Necessites ajuda?

El nostre equip atendrà les teves peticions en el mínim temps possible.
Entra en el nostre apartat d'atenció al client i demana informació sense compromisos.

Contacta amb nosaltres